Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 nhà trường đã tổ chức khảo sát trẻ vào lớp 1.

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo Cẩm Thủy. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2024. Trường tiểu học phối hợp với trường mầm non Xã Cẩm Ngọc tiến hành kiểm tra khảo sát trẻ lên lớp 1. Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm kết quả 125 /125 trẻ đạt và đủ điều kiện bước vào lớp 1

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 nhà trường đã tổ chức khảo sát trẻ vào lớp 1.
Hoạt động trải nghiệm
Hội nghị viên chức Người lao động năm học. 2023- 2024
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 17930